AKTUALNOŚCI
2022-11-23
Oceń IV edycje Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy i blogerów. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta pozwoli Państwu ocenić poszczególne działania IV edycji projektu Prasowa Akademia Pieniądza, tj. szkolenia online, praktyczne warsztaty, publikacje edukacyjne czy testy wiedzy. Prosimy o opinię na temat tych elementów projektu, z których Państwo skorzystali. Każda sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem: https://papiv.webankieta.pl/ 
2022-10-31
Zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Z dniem 30 października zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza. Wszystkie materiały edukacyjne pozostają jednak do dyspozycji dziennikarzy i blogerów interesujących się gospodarką i ekonomią.
2022-10-30
Od handlu wymiennego do własnej waluty: krótka historia pieniądza
"Money makes the world go around" – śpiewała Liza Minelli w filmie "Kabaret" i trudno o bardziej zwięzłą definicję znaczenia pieniądza dla światowej ekonomii. Ale właściwie dlaczego to właśnie pieniądz stał się głównym paliwem rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji, co decyduje o jego wartości i dlaczego warto mieć własną walutę? Odpowiedzi dostarcza historia.
2022-10-30
Opłaty i prowizje, czyli ile tak naprawdę płacimy za prowadzenie konta
Nawet 22 zł za prowadzenie konta i prawie 20 zł za obsługę karty płatniczej do rachunku – tyle nadal płacą klienci niektórych banków za podstawowe usługi związane z obsługą zwykłego rachunku. Pomimo upowszechnienia bankowości mobilnej i płatności bezgotówkowych banki nie zrezygnowały z opłat i prowizji za podstawowe usługi związane z prowadzeniem kont klientów indywidualnych.
2022-10-26
Sprawdź się w quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Czym jest elastyczność popytu, co to jest dochód rozporządzalny, gdzie najchętniej lokują swoje oszczędności Polacy – zapraszamy do rozwiązania quizu ekonomicznego. 
2022-10-13
Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe NBP jako narzędzie edukacji historycznej i ekonomicznej
arodowy Bank Polski każdego roku emituje monety okolicznościowe, które oprócz wartości nominalnej czy kolekcjonerskiej, są istotnym elementem edukacji historycznej i ekonomicznej Kolekcje można budować opierając się na konkretnych seriach lub wybranej tematyce. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
2022-09-21
Pierwsi absolwenci IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Czwarta edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło w pierwszym podejściu 40 uczestników. Dla pozostałych 22 września zostanie uruchomiona sesja poprawkowa.
2022-09-12
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy na bezpłatny warsztat w Warszawie
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy, blogerów i influencerów zainteresowanych ekonomią i gospodarką na bezpłatny warsztat szkoleniowy w Warszawie, który odbędzie się już 16 września br.
2022-09-12
Rezerwy dewizowe Polski: znaczenie, struktura i przeznaczenie
Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego to obecnie ponad 154,1 mld euro. Istotnym elementem rezerw jest złoto, którego bank centralny zgromadził ok. 230 ton.   
2022-08-04
Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 16 września br. uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza mogą rozwiązywać testy online. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu wystarczy zaliczyć pięć sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl. 
AKTUALNOŚCI
2022-04-05
W piątek, 18 marca odbył się pierwszy webinar IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza poświęcony najważniejszym pojęciom ekonomicznym. Przez prawie godzinę dr Piotr Maszczyk wyjaśniał uczestnikom m.in. czym zajmuje się współczesna ekonomia oraz jak pracują ekonomiści. Publikujemy pełny zapis spotkania online. 
Pełny zapis webinaru można obejrzeć pod tym linkiem: http://bityl.pl/jx5lt 

Podczas webinaru ekspert przypomniał, że ekonomia to nauka, która powstała w odpowiedzi na rzadkość zasobów. "To nauka, która odpowiada na pytania: co produkować, jak produkować i dla kogo produkować. No bo nie można produkować dla wszystkich wszystkiego. A skoro zasoby są ograniczone, to istotne jest to, w jaki sposób produkujemy. A dokładniej, próbujemy minimalizować koszt zasobów wykorzystywanych do produkcji określonych dóbr" – tłumaczył wykładowca SGH.

Wskazał przy tym, że ekonomiści mówiąc o "rzadkich (ograniczonych) zasobach" mają na myśli takie, których dostępna ilość jest mniejsza niż zapotrzebowanie przy cenie równej zero. 

"Łatwo się zorientować, że takich zasobów jest zdecydowana większość, choć nie wszystkie (np.: energia słoneczna i wiatrowa, powietrze itd.). To, czy jakiś zasób spełnia tę definicję będzie zależało od konkretnych warunków. Mieszkając w dużym mieście i mając dostęp do tzw. zdrojów wody oligoceńskiej nikt nie określi zimnej wody jako zasobu rzadkiego, ale mieszkańcy pustynnych i stepowych krajów Maghrebu i Sahelu mieliby na ten temat zupełnie inne zdanie" – mówił dr Maszczyk. 

W dalszej części spotkania prowadzący zwrócił uwagę, że rzadkość zasobów oznacza, że w ekonomii pojawia się fundamentalna kategoria "kosztu alternatywnego (kosztu utraconych możliwości)". "Jeśli zasoby są ograniczone, to ich wykorzystanie w konkretny sposób oznacza, że nie można ich będzie użyć do czegoś innego. Koszt alternatywny tym samym to ilość dóbr, z których należy zrezygnować, żeby możliwe było wytworzenie dóbr, na które żeśmy się zdecydowali" – wyjaśnił ekonomista.

Podczas webinaru dr Maszczyk sporo miejsca poświecił metodom pracy ekonomistów. Zwrócił uwagę, że podstawowym narzędziem pracy każdego ekonomisty jest model ekonomiczny, który stanowi konstrukcję myślową opartą na układzie założeń upraszczających złożoną rzeczywistość. 

Według eksperta kluczowym elementem konstrukcji modeli ekonomicznych jest posiadanie odpowiednio długich i porównywalnych szeregów czasowych danych ilustrujących konkretne zjawisko ekonomiczne. "Posiadając takie dane, ekonomiści próbują odkryć, jakie są związki pomiędzy różnymi zmiennymi ekonomicznymi (ceną rynkową i wielkością produkcji lub kursem walutowym i wartością importu)" – tłumaczył dr Maszczyk.

Dodał przy tym, że jednym z najprostszych modeli jest popyt rynkowy, czyli relacja wiążąca zapotrzebowanie na dane dobro z jego ceną. "Dość dobrze udokumentowana ekonomiczna zależność wskazuje, że w kontekście przeważającej części dóbr i usług obniżająca się cena wpływa na wzrost zainteresowania danym produktem. Należy jednak pamiętać, żeby nie mylić korelacji (czyli współwystępowania) z zależnością przyczynowo – skutkową" – tłumaczył dr Maszczyk.

Zdaniem eksperta taki sposób pracy ekonomistów bardzie silnie wpływa na formułowane wnioski. Według niego to, jakie wyniki pokaże model w dużym stopniu zależy od przyjętych założeń, a te często budzą poważne wątpliwości. 

"Ponadto, modele wykorzystują dane historyczne, w związku z czym ewentualne związki, które uda się wskazać, odnoszą się do przeszłości i ich uniwersalny charakter poddawany jest w wątpliwość. Model jakiegoś zjawiska zweryfikowany pozytywnie w różnych krajach i w różnych okresach, wskazuje zapewne na zależność o charakterze uniwersalnym" – wyjaśnił dr Maszczyk. 

Wykładowca był też pytany przez uczestników m.in. dlaczego ekonomiści tak często mylą się w swoich prognozach skupiając raczej na opisywaniu zjawisk po fakcie. 

Zdaniem dr Maszczyka największą wartością działań ekonomistów jest właśnie to, że potrafią objaśnić zdarzenia przeszłe. "To znaczy, że potrafimy wyjaśnić dlaczego stało się to co się stało. Jakie czynniki wpłynęły na taki, a nie inny scenariusz i przebieg zdarzeń" – mówił dr Maszczyk. 

Więcej na temat metod pracy ekonomistów oraz najważniejszych pojęć ekonomicznych można dowiedzieć z wykładu przygotowanego w ramach IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza, który przygotował dr Maszczyk.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie http://akademia.pap.pl.