AKTUALNOŚCI
2022-08-04
Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do końca sierpnia br. uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza mogą rozwiązywać testy online. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu wystarczy zaliczyć pięć sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl. 
2022-07-15
Sprawdź się w trzecim quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Co to jest koszt alternatywny? Ile wynosiły aktywa rezerwowe Polski? Zapraszamy do rozwiązania kolejnego quizu ekonomicznego Prasowej Akademii Pieniądza. Na tych, którzy najtrafniej i najszybciej wypełnią odpowiedzą na pytania, czekają nagrody rzeczowe.
2022-07-11
Wybrano laureatów drugiego quizu ekonomicznego Prasowej Akademii Pieniądza
Niespełna pół minuty potrzebowali na rozwiązanie drugiego quizu ekonomicznego III edycji Prasowej Akademii Pieniądza jego laureaci. Do drugiego z serii quizów ekonomicznych Prasowej Akademii Pieniądza podeszło 42 internautów. Poprawnie na wszystkie siedem pytań odpowiedziało tylko 14 uczestników. 
 

2022-07-05
Fake newsy tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza
Efektem rozwoju mediów społecznościowych i niespotykanej dotychczas prędkości rozprzestrzeniania się informacji jest wysyp fake newsów w nowych formach – przypomniała red. Anna Gwozdowska podczas webinaru Prasowej Akademii Pieniądza.
2022-06-09
Poznaliśmy laureatów pierwszego quizu Prasowej Akademii Pieniądza
Tylko pół minuty potrzebowali na rozwiązanie pierwszego quizu ekonomicznego III edycji Prasowej Akademii Pieniądza jego laureaci. 
2022-06-05
Jak walczyć z gospodarczymi fake newsami. Webinar przełożony na 23 czerwca!
Z powodu nagłej choroby eksperta termin webinaru na temat walki z fake newsami, który pierwotnie miał się odbyć 9 czerwca został przesunięty na 23 czerwca. Przepraszamy. 

2022-06-01
Sprawdź się w drugim quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Co to jest elastyczność popytu, jakie elementy tworzą dochód rozporządzalny? Zapraszamy do rozwiązania kolejnego quizu ekonomicznego Prasowej Akademii Pieniądza. Na tych, którzy najtrafniej i najszybciej wypełnią odpowiedzą na pytania, czekają nagrody rzeczowe.
2022-05-30
Jak bezpiecznie oszczędzać i kupować w dobie cyberzagrożeń
Jeśli nie dysponujemy pełną informacją o przedmiocie i warunkach transakcji, to nie powinniśmy jej zawierać, niezależnie od tego, czy nasza aktywność ma miejsce w cyberprzestrzeni, czy w realnym świecie – przestrzegał dr Piotr Maszczyk, podczas webinaru na temat cyberzagrożeń w sieci.
2022-05-27
Walka z gospodarczymi fake newsami tematem IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Jak nie dać się zmanipulować w sieci, jak weryfikować prawdziwość informacji gospodarczych i oceniać ich wiarygodność, a także jak bronić się przed manipulacją i dezinfomacją – to niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone w ostatnim szkoleniu Prasowej Akademii Pieniądza.

2022-05-19
Cyberzagrożenia w świecie finansów tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Na platformie e-learningowej https://akademia.pap.pl zostało opublikowane czwarte szkolenie online w ramach IV edycji Prasowa Akademia Pieniądza, które jest w całości poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w obszarze finansów osobistych.AKTUALNOŚCI
2022-04-05
W piątek, 18 marca odbył się pierwszy webinar IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza poświęcony najważniejszym pojęciom ekonomicznym. Przez prawie godzinę dr Piotr Maszczyk wyjaśniał uczestnikom m.in. czym zajmuje się współczesna ekonomia oraz jak pracują ekonomiści. Publikujemy pełny zapis spotkania online. 
Pełny zapis webinaru można obejrzeć pod tym linkiem: http://bityl.pl/jx5lt 

Podczas webinaru ekspert przypomniał, że ekonomia to nauka, która powstała w odpowiedzi na rzadkość zasobów. "To nauka, która odpowiada na pytania: co produkować, jak produkować i dla kogo produkować. No bo nie można produkować dla wszystkich wszystkiego. A skoro zasoby są ograniczone, to istotne jest to, w jaki sposób produkujemy. A dokładniej, próbujemy minimalizować koszt zasobów wykorzystywanych do produkcji określonych dóbr" – tłumaczył wykładowca SGH.

Wskazał przy tym, że ekonomiści mówiąc o "rzadkich (ograniczonych) zasobach" mają na myśli takie, których dostępna ilość jest mniejsza niż zapotrzebowanie przy cenie równej zero. 

"Łatwo się zorientować, że takich zasobów jest zdecydowana większość, choć nie wszystkie (np.: energia słoneczna i wiatrowa, powietrze itd.). To, czy jakiś zasób spełnia tę definicję będzie zależało od konkretnych warunków. Mieszkając w dużym mieście i mając dostęp do tzw. zdrojów wody oligoceńskiej nikt nie określi zimnej wody jako zasobu rzadkiego, ale mieszkańcy pustynnych i stepowych krajów Maghrebu i Sahelu mieliby na ten temat zupełnie inne zdanie" – mówił dr Maszczyk. 

W dalszej części spotkania prowadzący zwrócił uwagę, że rzadkość zasobów oznacza, że w ekonomii pojawia się fundamentalna kategoria "kosztu alternatywnego (kosztu utraconych możliwości)". "Jeśli zasoby są ograniczone, to ich wykorzystanie w konkretny sposób oznacza, że nie można ich będzie użyć do czegoś innego. Koszt alternatywny tym samym to ilość dóbr, z których należy zrezygnować, żeby możliwe było wytworzenie dóbr, na które żeśmy się zdecydowali" – wyjaśnił ekonomista.

Podczas webinaru dr Maszczyk sporo miejsca poświecił metodom pracy ekonomistów. Zwrócił uwagę, że podstawowym narzędziem pracy każdego ekonomisty jest model ekonomiczny, który stanowi konstrukcję myślową opartą na układzie założeń upraszczających złożoną rzeczywistość. 

Według eksperta kluczowym elementem konstrukcji modeli ekonomicznych jest posiadanie odpowiednio długich i porównywalnych szeregów czasowych danych ilustrujących konkretne zjawisko ekonomiczne. "Posiadając takie dane, ekonomiści próbują odkryć, jakie są związki pomiędzy różnymi zmiennymi ekonomicznymi (ceną rynkową i wielkością produkcji lub kursem walutowym i wartością importu)" – tłumaczył dr Maszczyk.

Dodał przy tym, że jednym z najprostszych modeli jest popyt rynkowy, czyli relacja wiążąca zapotrzebowanie na dane dobro z jego ceną. "Dość dobrze udokumentowana ekonomiczna zależność wskazuje, że w kontekście przeważającej części dóbr i usług obniżająca się cena wpływa na wzrost zainteresowania danym produktem. Należy jednak pamiętać, żeby nie mylić korelacji (czyli współwystępowania) z zależnością przyczynowo – skutkową" – tłumaczył dr Maszczyk.

Zdaniem eksperta taki sposób pracy ekonomistów bardzie silnie wpływa na formułowane wnioski. Według niego to, jakie wyniki pokaże model w dużym stopniu zależy od przyjętych założeń, a te często budzą poważne wątpliwości. 

"Ponadto, modele wykorzystują dane historyczne, w związku z czym ewentualne związki, które uda się wskazać, odnoszą się do przeszłości i ich uniwersalny charakter poddawany jest w wątpliwość. Model jakiegoś zjawiska zweryfikowany pozytywnie w różnych krajach i w różnych okresach, wskazuje zapewne na zależność o charakterze uniwersalnym" – wyjaśnił dr Maszczyk. 

Wykładowca był też pytany przez uczestników m.in. dlaczego ekonomiści tak często mylą się w swoich prognozach skupiając raczej na opisywaniu zjawisk po fakcie. 

Zdaniem dr Maszczyka największą wartością działań ekonomistów jest właśnie to, że potrafią objaśnić zdarzenia przeszłe. "To znaczy, że potrafimy wyjaśnić dlaczego stało się to co się stało. Jakie czynniki wpłynęły na taki, a nie inny scenariusz i przebieg zdarzeń" – mówił dr Maszczyk. 

Więcej na temat metod pracy ekonomistów oraz najważniejszych pojęć ekonomicznych można dowiedzieć z wykładu przygotowanego w ramach IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza, który przygotował dr Maszczyk.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie http://akademia.pap.pl.