AKTUALNOŚCI
2022-07-05
Fake newsy tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza
Efektem rozwoju mediów społecznościowych i niespotykanej dotychczas prędkości rozprzestrzeniania się informacji jest wysyp fake newsów w nowych formach – przypomniała red. Anna Gwozdowska podczas webinaru Prasowej Akademii Pieniądza.
2022-06-09
Poznaliśmy laureatów pierwszego quizu Prasowej Akademii Pieniądza
Tylko pół minuty potrzebowali na rozwiązanie pierwszego quizu ekonomicznego III edycji Prasowej Akademii Pieniądza jego laureaci. 
2022-06-05
Jak walczyć z gospodarczymi fake newsami. Webinar przełożony na 23 czerwca!
Z powodu nagłej choroby eksperta termin webinaru na temat walki z fake newsami, który pierwotnie miał się odbyć 9 czerwca został przesunięty na 23 czerwca. Przepraszamy. 

2022-06-01
Sprawdź się w drugim quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Co to jest elastyczność popytu, jakie elementy tworzą dochód rozporządzalny? Zapraszamy do rozwiązania kolejnego quizu ekonomicznego Prasowej Akademii Pieniądza. Na tych, którzy najtrafniej i najszybciej wypełnią odpowiedzą na pytania, czekają nagrody rzeczowe.
2022-05-30
Jak bezpiecznie oszczędzać i kupować w dobie cyberzagrożeń
Jeśli nie dysponujemy pełną informacją o przedmiocie i warunkach transakcji, to nie powinniśmy jej zawierać, niezależnie od tego, czy nasza aktywność ma miejsce w cyberprzestrzeni, czy w realnym świecie – przestrzegał dr Piotr Maszczyk, podczas webinaru na temat cyberzagrożeń w sieci.
2022-05-27
Walka z gospodarczymi fake newsami tematem IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Jak nie dać się zmanipulować w sieci, jak weryfikować prawdziwość informacji gospodarczych i oceniać ich wiarygodność, a także jak bronić się przed manipulacją i dezinfomacją – to niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone w ostatnim szkoleniu Prasowej Akademii Pieniądza.

2022-05-19
Cyberzagrożenia w świecie finansów tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Na platformie e-learningowej https://akademia.pap.pl zostało opublikowane czwarte szkolenie online w ramach IV edycji Prasowa Akademia Pieniądza, które jest w całości poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w obszarze finansów osobistych.2022-05-18
Oszczędzanie i inwestowanie tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza
Pomimo dynamicznego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych na tle średniej UE Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr – przypomniał dr Leszek Mosiejko podczas piątkowego webinaru.
2022-05-17
Praktyczny warsztat w Warszawie, już w piątek 20 maja! Zapraszamy do rejestracji
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy, blogerów i influencerów zainteresowanych ekonomią i gospodsrką na bezpłatny warsztat szkoleniowy w Warszawie, który odbędzie się już 20 maja br.

Spotkanie rozpocznie się o godz.  9 (w piątek), w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. To pierwszy praktyczny warsztat organizowany w stolicy w ramach IV edycji szkolenia – drugi odbędzie się we wrześniu br.
2022-05-16
Aktywność finansowa w sieci, a cyberzagrożenia. Zaproszenie na webinar
Jak chronić nasze zasoby przed cyberoszustami, jakie są najczęstsze sposoby wykradania naszych danych - to niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas czwartego webinaru Prasowej Akademii Pieniądza. Spotkanie online odbędzie się w czwartek, 19 maja o godzinie 10:00. Transmisję będzie można śledzić na stronie https://samorzad.pap.pl/
Link do rejestracji na webinarium: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UaApZZEWQj2HSueeiIJKLQ

AKTUALNOŚCI
2022-05-18
Pomimo dynamicznego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych na tle średniej UE Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr – przypomniał dr Leszek Mosiejko podczas piątkowego webinaru.
Zagadnienia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem były tematem trzeciego webinaru IV edycji Prasowej Akademii Pieniadza, który odbył się w piątek, 29 kwietnia. 

Zapis webinaru jest dostępny pod linkiem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prasowa-akademia-pieniadza/oszczedzanie-i-inwestowanie-tematem-webinaru-prasowej-0  

Jednym z wątków spotkania online była skłonność do oszczędzania poszczególnych narodów oraz determinanty wpływające na poziom oszczędności gospodarstw domowych.

Dr Mosiejko zwrócił uwagę, że w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr. Wskazał przy tym, że do czołówki krajów Unii Europejskiej, pod względem  wielkości stopy oszczędności należą: Irlandia, Holandia, Niemcy i Luksemburg. 

Ekspert wyjaśnił, że na wskaźniki te wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest okres rozwoju poszczególnych gospodarek. Dr Mosiejko przypomniał, że polska gospodarka wolnorynkowa, która rozwija się dopiero ok. 30 lat, a więc jest nadal relatywnie młoda. "W związku z tym i PKB na mieszkańca jest w naszym kraju relatywnie niższy niż w krajach o stosunkowo długiej historii rozwoju wolnego rynku" – tłumaczył ekonomista.  

Omawiając sposoby oszczędzania Polaków dr Mosiejko zwrócił uwagę, że charakteryzuje je skłonność do odkładania małych kwot na krótki okres i w bardzo płynnych formach, czyli w gotówce.

Ekonomista wskazał, że największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce są  depozyty bieżące rozliczeniowe, których wartość wyniosła 859 mld zł w III kwartale 2021 roku, co oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu w analizowanym okresie od 2003 roku. W odniesieniu do III kwartału 2020 roku wartość depozytów wzrosła o 16,4 proc., natomiast w relacji II kwartału 2021 roku wzrost wyniósł 1,6 proc.

Odnosząc się do różnic między oszczędzaniem i inwestowaniem ekspert wskazał, że najważniejszą jest wybór celu, jaki ma zostać zrealizowany. W przypadku oszczędzania celem jest ochrona kapitału, natomiast w przypadku inwestycji celem jest osiągnięcie zysku poprzez podjęcie ryzyka. Zdaniem dr Mosiejki w tym ujęciu instrumenty finansowe w postaci na przykład lokaty bankowej, certyfikatów depozytowych czy obligacji mogą spełniać zarówno funkcję oszczędnościową, jak i inwestycyjną. Wynika to z faktu, iż zabezpieczają one środki pieniężne przed ich utratą realnej wartości i jednocześnie mogą przynieść dochód w postaci nadwyżki nad poziom inflacji.

Sporo miejsca ekspert poświęcił rodzajom inwestycji. Wskazał przy tym, że są one różnie definiowane i klasyfikowane przez ekonomistów, którzy uwypuklają różne ich aspekty w zależności od potrzeb badawczych, zakresu analizy czy obszaru wiedzy. Jednakże, zgodne są poglądy odnośnie do podstawowych kryteriów decyzyjnych, którymi kierują się inwestorzy angażujący kapitał poszukując najbardziej opłacalnych możliwości jego alokacji, zalicza się: poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz ryzyko inwestycyjne. 
Dr Mosiejko wyjaśnił, że osiągnięty poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oznacza wyrażony w skali rocznej procent zysku zrealizowanego z inwestycji, która jest przedsiębrana w oczekiwaniu uzyskania określonych i planowanych korzyści. Inwestor w tym celu wyznacza oczekiwaną stopę zwrotu uwzględniającą między innymi koszty związane z upływem czasu, współczynnik inflacji oraz ryzyko inwestycyjne, która ma zrekompensować mu poniesione nakłady. Natomiast ryzyko inwestycyjne związane jest bezpośrednio z podjętą przez inwestora decyzją inwestycyjną i odnosi się do wszelkich działań mających na celu lokowanie kapitału uwzględniających ryzyko uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych.

Odpowiadając na pytanie o istotę świadomego inwestowania ekspert wskazał na dwa kluczowe warunki, które należy spełnić by można było mówić o takim inwestorze. Jego zdaniem jest to świadomość ryzyka oraz wiedza, która może unaocznić istnienie tego ryzyka.

"Świadome inwestowanie polega na posiadaniu świadomości, że podejmuje się ryzyko, że możemy na przykład stracić cały zainwestowany kapitał nie mówiąc już o korzyściach. Drugi element to wiedza. Trzeba posiadać przynajmniej minimum wiedzy polegającej na zrozumieniu mechanizmów działających na rynku finansowym. Można w pewnym stopniu przy minimalnej wiedzy powierzyć nasze środki funduszom inwestycyjnym, które w naszym imieniu je zainwestują, ale tu też jest potrzebna przynajmniej minimalna wiedza chociażby po to, żeby wiedzieć kiedy najlepiej wyjść z takiej inwestycji" – tłumaczył dr Mosiejko. 

Więcej na temat metod rodzajów inwestycji oraz sposobów oszczędzania można dowiedzieć z wykładu udostępnionego na platformie akademia.pap.pl dla zarejestrowanych uczestników Prasowej Akademii Pieniądza.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie http://akademia.pap.pl.