AKTUALNOŚCI
2022-11-23
Oceń IV edycje Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy i blogerów. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta pozwoli Państwu ocenić poszczególne działania IV edycji projektu Prasowa Akademia Pieniądza, tj. szkolenia online, praktyczne warsztaty, publikacje edukacyjne czy testy wiedzy. Prosimy o opinię na temat tych elementów projektu, z których Państwo skorzystali. Każda sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem: https://papiv.webankieta.pl/ 
2022-10-31
Zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Z dniem 30 października zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza. Wszystkie materiały edukacyjne pozostają jednak do dyspozycji dziennikarzy i blogerów interesujących się gospodarką i ekonomią.
2022-10-30
Od handlu wymiennego do własnej waluty: krótka historia pieniądza
"Money makes the world go around" – śpiewała Liza Minelli w filmie "Kabaret" i trudno o bardziej zwięzłą definicję znaczenia pieniądza dla światowej ekonomii. Ale właściwie dlaczego to właśnie pieniądz stał się głównym paliwem rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji, co decyduje o jego wartości i dlaczego warto mieć własną walutę? Odpowiedzi dostarcza historia.
2022-10-30
Opłaty i prowizje, czyli ile tak naprawdę płacimy za prowadzenie konta
Nawet 22 zł za prowadzenie konta i prawie 20 zł za obsługę karty płatniczej do rachunku – tyle nadal płacą klienci niektórych banków za podstawowe usługi związane z obsługą zwykłego rachunku. Pomimo upowszechnienia bankowości mobilnej i płatności bezgotówkowych banki nie zrezygnowały z opłat i prowizji za podstawowe usługi związane z prowadzeniem kont klientów indywidualnych.
2022-10-26
Sprawdź się w quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Czym jest elastyczność popytu, co to jest dochód rozporządzalny, gdzie najchętniej lokują swoje oszczędności Polacy – zapraszamy do rozwiązania quizu ekonomicznego. 
2022-10-13
Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe NBP jako narzędzie edukacji historycznej i ekonomicznej
arodowy Bank Polski każdego roku emituje monety okolicznościowe, które oprócz wartości nominalnej czy kolekcjonerskiej, są istotnym elementem edukacji historycznej i ekonomicznej Kolekcje można budować opierając się na konkretnych seriach lub wybranej tematyce. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
2022-09-21
Pierwsi absolwenci IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Czwarta edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło w pierwszym podejściu 40 uczestników. Dla pozostałych 22 września zostanie uruchomiona sesja poprawkowa.
2022-09-12
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy na bezpłatny warsztat w Warszawie
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy, blogerów i influencerów zainteresowanych ekonomią i gospodarką na bezpłatny warsztat szkoleniowy w Warszawie, który odbędzie się już 16 września br.
2022-09-12
Rezerwy dewizowe Polski: znaczenie, struktura i przeznaczenie
Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego to obecnie ponad 154,1 mld euro. Istotnym elementem rezerw jest złoto, którego bank centralny zgromadził ok. 230 ton.   
2022-08-04
Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 16 września br. uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza mogą rozwiązywać testy online. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu wystarczy zaliczyć pięć sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl. 
AKTUALNOŚCI
2022-05-18
Pomimo dynamicznego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych na tle średniej UE Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr – przypomniał dr Leszek Mosiejko podczas piątkowego webinaru.
Zagadnienia związane z oszczędzaniem i inwestowaniem były tematem trzeciego webinaru IV edycji Prasowej Akademii Pieniadza, który odbył się w piątek, 29 kwietnia. 

Zapis webinaru jest dostępny pod linkiem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prasowa-akademia-pieniadza/oszczedzanie-i-inwestowanie-tematem-webinaru-prasowej-0  

Jednym z wątków spotkania online była skłonność do oszczędzania poszczególnych narodów oraz determinanty wpływające na poziom oszczędności gospodarstw domowych.

Dr Mosiejko zwrócił uwagę, że w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr. Wskazał przy tym, że do czołówki krajów Unii Europejskiej, pod względem  wielkości stopy oszczędności należą: Irlandia, Holandia, Niemcy i Luksemburg. 

Ekspert wyjaśnił, że na wskaźniki te wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest okres rozwoju poszczególnych gospodarek. Dr Mosiejko przypomniał, że polska gospodarka wolnorynkowa, która rozwija się dopiero ok. 30 lat, a więc jest nadal relatywnie młoda. "W związku z tym i PKB na mieszkańca jest w naszym kraju relatywnie niższy niż w krajach o stosunkowo długiej historii rozwoju wolnego rynku" – tłumaczył ekonomista.  

Omawiając sposoby oszczędzania Polaków dr Mosiejko zwrócił uwagę, że charakteryzuje je skłonność do odkładania małych kwot na krótki okres i w bardzo płynnych formach, czyli w gotówce.

Ekonomista wskazał, że największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce są  depozyty bieżące rozliczeniowe, których wartość wyniosła 859 mld zł w III kwartale 2021 roku, co oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu w analizowanym okresie od 2003 roku. W odniesieniu do III kwartału 2020 roku wartość depozytów wzrosła o 16,4 proc., natomiast w relacji II kwartału 2021 roku wzrost wyniósł 1,6 proc.

Odnosząc się do różnic między oszczędzaniem i inwestowaniem ekspert wskazał, że najważniejszą jest wybór celu, jaki ma zostać zrealizowany. W przypadku oszczędzania celem jest ochrona kapitału, natomiast w przypadku inwestycji celem jest osiągnięcie zysku poprzez podjęcie ryzyka. Zdaniem dr Mosiejki w tym ujęciu instrumenty finansowe w postaci na przykład lokaty bankowej, certyfikatów depozytowych czy obligacji mogą spełniać zarówno funkcję oszczędnościową, jak i inwestycyjną. Wynika to z faktu, iż zabezpieczają one środki pieniężne przed ich utratą realnej wartości i jednocześnie mogą przynieść dochód w postaci nadwyżki nad poziom inflacji.

Sporo miejsca ekspert poświęcił rodzajom inwestycji. Wskazał przy tym, że są one różnie definiowane i klasyfikowane przez ekonomistów, którzy uwypuklają różne ich aspekty w zależności od potrzeb badawczych, zakresu analizy czy obszaru wiedzy. Jednakże, zgodne są poglądy odnośnie do podstawowych kryteriów decyzyjnych, którymi kierują się inwestorzy angażujący kapitał poszukując najbardziej opłacalnych możliwości jego alokacji, zalicza się: poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz ryzyko inwestycyjne. 
Dr Mosiejko wyjaśnił, że osiągnięty poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oznacza wyrażony w skali rocznej procent zysku zrealizowanego z inwestycji, która jest przedsiębrana w oczekiwaniu uzyskania określonych i planowanych korzyści. Inwestor w tym celu wyznacza oczekiwaną stopę zwrotu uwzględniającą między innymi koszty związane z upływem czasu, współczynnik inflacji oraz ryzyko inwestycyjne, która ma zrekompensować mu poniesione nakłady. Natomiast ryzyko inwestycyjne związane jest bezpośrednio z podjętą przez inwestora decyzją inwestycyjną i odnosi się do wszelkich działań mających na celu lokowanie kapitału uwzględniających ryzyko uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych.

Odpowiadając na pytanie o istotę świadomego inwestowania ekspert wskazał na dwa kluczowe warunki, które należy spełnić by można było mówić o takim inwestorze. Jego zdaniem jest to świadomość ryzyka oraz wiedza, która może unaocznić istnienie tego ryzyka.

"Świadome inwestowanie polega na posiadaniu świadomości, że podejmuje się ryzyko, że możemy na przykład stracić cały zainwestowany kapitał nie mówiąc już o korzyściach. Drugi element to wiedza. Trzeba posiadać przynajmniej minimum wiedzy polegającej na zrozumieniu mechanizmów działających na rynku finansowym. Można w pewnym stopniu przy minimalnej wiedzy powierzyć nasze środki funduszom inwestycyjnym, które w naszym imieniu je zainwestują, ale tu też jest potrzebna przynajmniej minimalna wiedza chociażby po to, żeby wiedzieć kiedy najlepiej wyjść z takiej inwestycji" – tłumaczył dr Mosiejko. 

Więcej na temat metod rodzajów inwestycji oraz sposobów oszczędzania można dowiedzieć z wykładu udostępnionego na platformie akademia.pap.pl dla zarejestrowanych uczestników Prasowej Akademii Pieniądza.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie http://akademia.pap.pl.